Máme se bát konkurenční doložky?

Před týdnem jsem domlouval detaily spolupráce s novou kolegyní a zazněla od ní otázka na podpis konkurenční doložky,... v minulé práci ji s ní strašili a ptala se, jak je to u nás. Přinutilo mě to zamyslet se, co vlastně konkurenční doložka znamená formálně a jaký v ní vidím obsah etický. Je třeba se bát, že moji kolegové půjdou ke konkurenci a snažit se situaci formálně ošetřit?


16.11.2014 1545x přečteno 0 komentářů

etický rozměr konkurenční doložky i právní pohled

Před týdnem jsem domlouval detaily spolupráce s novou kolegyní a zazněla od ní otázka na podpis konkurenční doložky,... v  minulé práci ji s ní strašili a ptala se, jak je to u nás. Přinutilo mě to zamyslet se, co vlastně konkurenční doložka znamená formálně a jaký v ní vidím obsah etický. Je třeba se bát, že moji kolegové půjdou ke konkurenci a snažit se situaci formálně ošetřit?

právní pohled

„Zaměstnanec se v konkurenční doložce zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.“

Ve většině firem je konkurenční doložka uvedena pouze touto nebo podobnou větou a slouží jako bič na vzpurné zaměstnance, kteří si nechtějí nechat líbit prostředí firmy a mají se bát, že svůj talent a zkušenosti nesmí uplatnit v jiné práci.

Už dlouho se v naší firmě zabývám rovnováhou mezi svobodou a zodpovědností a tohle je ukázkový příklad této rovnováhy. Právní formulace i výroky soudů zde jednoznačně uvádějí, že vztah má být vyvážený, tj. pokud zaměstnavatel požaduje po pracovníkovi podpis konkurenční doložky a pracovník se tím vzdá určité míry svobody volby následující práce, musí být splněny následující podmínky.

  • platnost konkurenční doložky smí být maximálně 1 rok od skončení pracovního poměru
  • po dobu plnění závazku zaměstnance vyplývajícímu z konkurenční doložky musí zaměstnavatel poskytnout kompenzaci, tj. peněžité vyrovnání
  • minimální finanční vyrovnání je stanoveno na polovinu průměrného platu pracovníka za každý měsíc plnění závazku z konkurenční doložky

Firma a pracovník se mohou dohodnout, zda budou kompenzaci za dodržení konkurenční doložky vyplácet průběžně, vždy nejpozději následující měsíc po dodržení konkurenční doložky, anebo zda k vyrovnání (v adekvátní výši) dojde jednorázově při skončení pracovního poměru.

Pokud tedy máte sjednánu konkurenční doložku, která nesplňuje výše uvedené parametry, především v ní není sjednán závazek zaměstnavatele k peněžitému vyrovnání, můžete ji považovat za neplatnou.

etický pohled

Tady lze čekat pohled méně jednoznačný od formálního.

I z etického pohledu vnímám nutnost rovnováhy mezi tím, co dávám a co dostávám.

Snadným příkladem je většina absolventů, kteří přicházejí do firem, v prvním půlroce či roce hodnoty spotřebovávají a začínají je vytvářet a firmě vracet až v obdobích následujících.  

V takových případech považuju za fair play ujasnění očekávání od obou stran už na počátku, definici rozvoje pracovníka, jeho kvalifikace i parametrů jeho odměny na začátku spolupráce i za delší čas. Stejně tak, jak se zavazuje plnit svoje povinnosti firma vůči pracovníkovi také čekám, že nadějný absolvent si bude vědom svého etického závazku vrátit firmě kapitál i know-how do něj na počátku vložené. V jaké to přesně má být míře je však na zvážení (a jednání) obou zúčastněných stran.

A pohled od nás z firmy?

V naší firmě jsou skvělí kolegové, naši konkurenti o tom většinou vědí a čas od času dostane někdo nabídku jít si povídat o práci pro konkurenci.

Se společníky takové schůzky kolegů s konkurencí podporujeme.

Podle mého, pokud máme být na trhu nejzajímavějším subjektem, musíme vytvářet prostředí pro práci kolegů nejlepší ze všech, pokud tedy kolega jde povídat s konkurencí a zjistil by, že jinde je tráva zelenější, máme se snažit být stejně atraktivní.

A zde nemluvím jen o penězích, ale o celém souboru důvodů, proč kolegové pracují s námi a ne pro konkurenci. Tedy od firemní atmosféry, možností rozvoje profesního i osobního, svobody konání i příležitostí přijímat zodpovědnost až po lidské i finanční ohodnocení.

Pokud se námi necháte inspirovat a v tomhle souboru podmínek a prostředí budete pro stávající i budoucí kolegy atraktivní, nemusíme konkurenční doložky s lidmi sjednávat. A pokud se rozhodnete, že takhle zajímaví být nechcete, neumíte, nebo nemůžete, tak vám konkurenční doložky v dlouhodobém pohledu v ničem nepomohou a nastupujete cestu k průměrnosti či dokonce krizi.

Všem přeji skvělé kolegy pracující ve skvělém prostředí,… pak bude pro nás všechny i nadále konkurenční doložka zbytečná.