hodnoty, které nás spojují


Ve flow-r máme společné hodnotové portfolio, ke kterému se hlásíme. Hodnoty a lidská chemie jsou na prvním místě při výběru kolegů.

svoboda 

Již čtvrtým rokem  se snažíme nacházet cesty, jak skloubit hybnou sílu větší firmy se svobodou a angažovaností jednotlivců. Flow-r vidíme jako řešení.

nezávislost 

Budujeme brand každému našemu konzultantovi. Nebojíme se, že půjde ke konkurenci, nebo k zákazníkovi, vytváříme a nabízíme prostředí, které bude dlouhodobě výhodné pro všechny zúčastněné.

profesionalita a excelence 

Sdružujeme lidi, které recruitment baví, naplňuje, umí si ho užít, a proto jej dělají, jak nejlépe umí. Objevujeme společně nové cesty, metody, techniky. Inspiraci nacházíme uvnitř firmy i venku. 

přátelství a komunita 

Každý z nás by se skvěle uživil jako one man recruiter na vlastní noze. Riziko one-man podnikání je však samota, nemožnost sdílet rizika, obavy ani radosti s lidmi, kteří řeší stejné věci. 

spolupráce

Klíčovým prvkem pro úspěch flow-r je spolupráce, a to jak uvnitř mezi všemi členy týmu, tak i s klienty, kandidáty i s dodavateli. Vážíme si toho, že spolu dokážeme víc, než každý zvlášť.

rozvoj recruitmentu

Recruitment vnímáme jako náročné i krásné řemeslo plné výzev, radostí i strastí. Dobré jméno tohoto řemesla ještě nemělo v našich krajích čas se rozšířit. Pracujeme na tom, aby skvělý recruiter měl obdobnou prestiž jako skvělý lékař či právník.