kariérní poradenství za férovou cenu


Kandidátům, kteří stojí na pracovním rozcestí nebo začínají svoji kariérní dráhu, nabízíme posouzení osobnostního profilu spolu se zpětnou vazbou od odborníka. Cílem je poznat sám sebe, své aktuální pracovní možnosti, formulovat reálné dlouhodobé cíle a podpořit jejich dosažení.

Co pro vás můžeme udělat?

pohovor "nanečisto"

 • budoucí a čerstvé absolventy VŠ podpoříme při hledání práce

 • po zaslání životopisu nabídneme možné termíny osobní schůzky

 • cílem je vyzkoušet reálný pracovní pohovor, získat zpětnou vazbu a podněty pro vlastní rozvoj

 • součástí je i diskuse o aktuálních možnostech na trhu práce a relevantních mzdových očekáváních

individuální koučování

 • určeno těm, kteří se snaží dosáhnout vytyčených cílů a aktivně řešit své budoucí uplatnění

 • při procesu koučování člověk sám rozpozná nebo dokáže rozvinout řešení nejvhodnější právě pro něj a pro jeho schopnosti

 • koučovaný získá aktivní podporu a nový způsob myšlení i konání

 • koučování má přesah nejen do pracovní aktivity, ale i k cílům v osobním životě

příprava na Assessment Centre

 • jde o skupinovou formu výběru, kdy se porovnává více uchazečů na jednu pozici zároveň

 • cílem AC je vystavit kandidáta otázkám, modelovým situacím, studiím, ve kterých se lépe poznají jeho předpoklady pro určitou pozici 

 • naši konzultanti pomáhají kandidátům připravit se na možné situace, ozřejmit metody AC

 • součástí přípravy je i vhodná sebeprezentace, modelové situace a podpora pro dosažení nejlepšího výsledku

psychodiagnostika

 • nadstandardní součást náborového procesu 

 • obsahuje interwiev s odborným psychologem a následné psychologické testování

 • cílem je zmapování profilu osobnosti, stylů chování, logického uvažování a vytvoření profilu kandidáta

 • výstupem je vždy diskuse s kandidátem nad výsledky testování a jejich komentář

Férová cena? 

Jsme zvyklí pracovat za success fee, tedy odměnu až podle výsledku práce. V tomto případě pracujeme přímo pro vás, coby kandidáta který má ocenit kvalitu a užitek spolupráce.

necháme si tedy jen ty peníze, o kterých vy budete přesvědčeni, že si je zasloužíme

 • vyberte si našeho konzultanta a společně si ujasněte vaše očekávání a předpokládanou cenu

 • po skončení poradenství vám zašleme fakturu spolu s krátkou otázkou

Byla pro vás spolupráce s námi užitečná?

 • pokud ANO, s radostí z dobře odvedené práce si peníze ponecháme

 • pokud NE, obratem zašleme peníze od vás na veřejný účet některé neziskové či charitativní organizace

Více o tématu férové ceny najdete v našem blogu.