Lukáš Zadražil

executive search & direct search & top management outplacementproč jsem pro Vás ten pravý?

Pro mé klienty je důležité vyřešit konkrétní problém. Vyřešit ho kvalitně. To znamená efektivně, rychle a na dlouho – pokud možno trvale. A za správnou cenu.

Mám na zřeteli, že náklad klienta na obsazení top managera není jen provize pro agenturu, jedná se i o ušlý zisk za období vyhledávání a čas na zapracování nového kolegy, případně náklady na pokrytí jeho chyb v začátcích.

Vždy si vážím důvěry klienta a považuji za prvořadé pochopit, v jaké situaci se nachází a co je pro něho správným řešením – proto hodně času věnuji komunikaci s klientem a zpřesnění zadání.

jak pracuji?

Jednou se mě kandidát při schůzce zeptal, zda jsem více na straně klienta, nebo kandidáta. Řekl jsem mu, že v mém pojetí musíme být všichni tři na stejné straně, aby vše fungovalo. Řídím se tím, a můžu směle říci: „Funguje to!“.

executive search a orientační běh?

MÁM RÁD ORIENTAČNÍ BĚH

Potřebuji k němu nejen sílu, vytrvalost, rychlost a motivaci, potřebuji hlavně HLAVU a MAPU. HLAVA pro mě v této souvislosti znamená vědět přesně, čeho chci dosáhnout, jak má vypadat výsledek. MAPOU je pak znalost prostředí a trhu. Po zorientování se, vytyčení cíle a identifikování cesty můžu vyrazit – a nemusím běžet ani nejrychleji, ani nejdéle, a přesto budu v cíli první, díky jasnému cíli a správně zvolené strategii.

A navíc, trasa každého závodu je jiná a zároveň ke každému cíli může vést více cest.  Mám rád orientační běh pro jeho komplexnost a rozmanitost.

Ano, k tomu tímto podobenstvím směřuji:

MÁM RÁD EXECUTIVE SEARCH

co mám za sebou?

Prošel jsem si různými rolemi v obchodě, managementu obchodních firem (výroba, strojírenství, B2B obchod, e-commerce) či v řízení změnových projektů v logistice. V každém svém působení jsem byl úzce zapojen do činností v rámci náboru a rozvoje zaměstnanců, včetně jejich odměňování a motivace.

Oblasti HR jsem se také věnoval v rámci studia (UHK, UJAK). Proto mé další kroky vedly přímo do personálně poradenské společnosti, kde jsem úspěšně 3 roky působil v roli HR Partnera.

proč jsem ve flow-r?

Celou svou kariéru jsem zvyklý pracovat samostatně a odpovědně a právě ve flow-r jsem nalezl ideální prostředí. Je zde spojená svoboda ve volbě projektů, strategie jejich řešení s podporou kolegů a možností obrátit se ně s žádostí o radu či pomoc.