o flow-r


Jak to začalo?

V lednu 2013 jsme na zelené louce založili flow-r, recruiterskou společnost konceptu 2.0. Vzali jsme naše zkušenosti z personálních agentur, přidali inspiraci z franšízy, oborových sdružení, družstva i dalších společenství a vznikla firma, která na trhu nemá obdobu. Podle našeho názoru jsme vytvořili firmu, která skvělému recruiterovi nabízí zázemí a stabilitu větší agentury i svobodu, profit a nezávislost "one-man-podnikání"​.

Co nejčastěji děláme?

Většina našich projektů je z executive search, tedy přímé oslovení pasivních kandidátů na trhu dosud neaktivních. Věříme, že cesta ke kvalitním recruiterským službám je ta, při níž má jeden rucruiter na sobě cca 2-3 projekty. Na nich pracuje, a může tak odvést nejleší delivery pro svého zákazníka.

Zaměření jednotlivých projektů je většinou na volbě recruitera, nejsilnější jsme v oblastech výroby a engineeringu, bankovnictví, financích, HR a stavebnictví.

Co nás spojuje?

Nejdůležitějším tmelícím prvkem flow-r jsou hodnoty jednotlivců i celku. Fair play, etiku a morální závazky bereme jako samozřejmost. Nedílnou součástí je i chuť být v našem řemesle stále lepší a lepší. Základní metodiky executive search fungují stále, nové techniky či technologie nám často práci usnadní. A v neposlední řadě chceme být tým. Nepotřebujeme solitéry, kteří si vystačí sami, lepší je podělit se o radosti i strasti řemesla se stejně smýšlejícími kolegy.

Více k našim hodnotám, najdete zde.

Více o řemesle a práci, kterou děláme najdete zde.