personální společnost 2.0.


SPOLEČNOST 2.0 (upgrade personální agentury)

 
Mohli jsme na to jít tradiční cestou. Investovat do kancelářských prostor, marketingu a polepených automobilů. Ale to by nás pravděpodobně nebavilo, protože takových firem je dostatek a my vnímáme, že začínají být současnému podnikání malé. Budoucnost by mohla dle našeho názoru patřit firmám, které budou pouze jakýmsi frameworkem, jakýmsi ohraničením, silničním svodidlem pro samostatné profesionály. To ohraničení je společný smysl, cíl a hodnoty, které vyznáváme, a na zbytku už může každý pracovat po svém, tak jak mu to vyhovuje.
 
Při stavbě konceptu flow-r jsme se inspirovali stávajícími modely a tím, co uvnitř těchto modelů funguje. To jsme použili. Naopak to, co nefunguje, jsme se rozhodli nechat v propadlišti podnikatelských dějin... Třeba procesní mapy, pracovní dobu, stravenky nebo dress code. Ve flow-r jsme přesvědčeni, že všichni víme, jak se na danou příležitost obléci a kdy potřebuji svou práci dělat, abych docílil požadovaného výsledku.
 

Inspirace v networku

Network neboli Nezávislé sdružení profesionálů nás inspirovalo možnostmi propojení a vzájemnou inspirací mezi členy „sítě”. Vzájemná podpora a sdílení jsou jedním z klíčových prvků spolupráce ve flow-r. Všichni máme zájem na tom, aby naše „síť” byla úspěšná a mohli jsme z tohoto úspěchu mít prospěch. Zároveň velmi výrazně podporujeme každého jednotlivého člověka, který je součástí flow-r. Každý má svou samostatnou stránku pro svou prezentaci včetně blogu, profilu, referencí a pozic, na kterých pracuje. Chceme podpořit dobré jméno našich kolegů na trhu.

 

Co se nám líbí na profesním sdružení?

Profesní sdružení / asociace / cech - kdysi si král pozval na hrad jen ševce, který byl členem cechu ševců. Švec, který nebyl členem, neměl šanci se k takové „zakázce” dostat, protože jeho kvalita nebyla cechem zaručena. Značka flow-r je zárukou kvality a její členové se k této kvalitě hlásí. Být členem profesního sdružení, asociace či cechu skýtá svým členům výhody, třeba právě v možnosti ucházet se o větší zakázku atd.

Inspirace frančízou

Z frančízy jsme si vzali podnikavost, jednotný brand a samostatnost při rozvoji. Přímo úměrný podíl jak na úspěchu, tak na neúspěchu. Ve flow-r jsou lidé zodpovědní za plnění cílů, které si sami nastavili, sami si určují, v čem a jak se budou vzdělávat a jaký styl práce si zvolí. Zároveň se nám v modelu frančízy líbí, že si většinu zisku ponechává ten, kdo vytváří většinu hodnoty (ve flow-r konzultant) a ten se pak sám rozhoduje, jak se svými penězi naloží a do čeho je investuje.

Rozhodujeme o tom, na co se použijí naše peníze!

Líbilo by se nám, kdybychom mohli určovat, kam se peníze z našich daní budou investovat - pak by naše vesničky možná vypadaly podobně malebně jako ty rakouské. Systém daní v ČR neovlivníme, ale můžeme změnit to, jaký vliv mají všichni členové flow-r na rozvoj a směřování firmy. Otočili jsme tedy způsob dělení profitu ze zakázek tak, že konzultant si nechává většinu vydělaných peněz. Každý má také možnost věnovat dobrovolně ze svého výdělku 10 % do takzvaného rozvojového fondu s tím, že určí, na co by chtěl, aby tyto peníze byly použity. Tím přímo ovlivňuje financování společnosti 2.0 a podílí se na jejím rozvoji i vlastními financemi.

Jsme personální agenturou...

Na závěr je důležité říct, že se nevzdáváme společného ohně, kterým je firma, jež nás všechny spojuje a sdružuje. Ale z modelu tradiční agentury si ponecháváme centrální fakturaci, licenci MPSV, fakturační údaje, jednotnou adresu flow-r a skutečnost, že prostě rádi setkáváme ve společných prostorách, kde synergie vznikají snáze, než při spolupráci na dálku.