executive search by flow-r


executive search by flow-r

flow-r - executive search je společnost zaměřená na aktivní vyhledání kandidátů, kde aktivity zaměstnavatele i ostatních dodavatelů selhaly.

pro koho pracujeme:

V naprosté většině případů pracujeme s kvalifikovanými, erudovanými zákazníky, v oblasti engineeringu, R&D, výroby, financí, obchodu a marketingu či bankovnictví.

Naši zákazníci si naprostou většinu náborových potřeb vyřeší vlastními silami. Naše role nastává u toho zlomku projektů, kdy veškeré snahy a aktivity firmy selhávají a obsadit pozici je přesto nezbytné.

kde hledáme:

Principem executive search je oslovit především kandidáty, kteří aktivně nové uplatnění nehledají, často po sobě v on-line prostředí nezanechávají stopu. Naprostá většina našich projektů proto končí nástupem kandidáta, který byl identifikován a osloven aniž by o změně působení uvažoval. 

jak pracujeme:

Pracujeme formou přímého oslovení, k identifikaci kandidátů využíváme především offline market mapping, on-line nástroje a samozřejmě dlouholeté zkušenosti a kontakty.

Každý z nás, zakázkových recruiterů, ve flow-r zpravidla pracuje souběžně na max. 2-3 projektech, kterým věnuje maximum energie a péče.

Obsazení jedné pozice trvá obvykle 6-8 týdnů, proto si vybíráme projekty, na kterých umíme společně se zákazníkem nastavit efektivní spolupráci a které nás budou svým zaměřením bavit.

Naše odpovědnost je, aby v průběhu celého procesu nedošlo ani u jedné ze stran k překvapení či nedorozumění. V průběhu celého procesu dáváme proto důraz na osobní kontakt se všemi zúčastněnými.

 • osobně s budoucím nadřízeným (hiring manažerem) přebíráme konkrétní projekt a definujeme cílového kandidáta

 • osobně se setkáváme s vyhledanými kandidáty, často v neformálním prostředí, u oběda, kávy

 • osobně se účastníme prvního setkání hiring manažera s naším doporučeným kandidátem

 • aktivně s oběma stranami komunikujeme v průběhu celého výběrového řízení

 • účastníme se onboardingu a oběma stranám zprostředkováváme zpětnou vazbu

naše odměna:

 • naše obvyklá odměna je 30 % ročního příjmu kandidáta, pokud je to užitečné, odměnu umíme i zafixovat na konkrétní částce nebo určit horní a dolní hranici

 • před zahájením naší práce vystavujeme fakturu na jednu třetinu předpokládané odměny (jedná se o pokrytí vstupních nákladů na aktivní search a servis dle SLA’s)

 • jakmile Vám představíme nejméně dva kandidáty, o kterých prohlásíte, že jsou vhodní a splňují Vaše zadání, fakturujeme druhou třetinu odměny

 • po nástupu kandidáta fakturujeme třetí třetinu.

co potřebujeme k úspěšné spolupráci od Vás?

 • na konkrétní projekt potřebujeme exkluzivitu po 6-8 týdnů  

 • zdravý rozum skutečného partnera, upřímnost a otevřenost

 • přímou komunikaci flow-r recruitera s hiring manažerem z Vaší firmy

 • možnost recruitera být přítomen u prvního setkání hiring manažera s kandidátem

naše práce nám dává smysl a máme z ní radost.