Jak zpracováváme osobní údaje?


Jak zpracováváme osobní údaje?

Za předání osobních údajů je považováno především poskytnutí CV v elektronické či papírové podobě, stejně tak osobní či telefonické sdělení informací. 

Tím, že poskytnu  osobní údaje jakoukouliv výše uvedenou formou, souhlasím, aby společnost John Fox, s.r.o. IČ 27544974 a všechny její dceřinné společnosti (dále jen společnost), zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování, likvidace a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost je mi společnost povinna sdělit) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání. Odvolání souhlasu musí být doručeno písemnou formou doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.