primář / primářka

4 min.

PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA zařízení NÁSLEDNÉ PÉČE

(lokalita Sedlec-Prčice)

Naše zařízení je definováno jako následná lůžková péče. V mnoha takových zařízeních jde pouze o „odkladiště stařečků“ v našem zařízení si velmi zakládáme na aktivní péči o všechny naše pacienty. Velmi úspěšní jsme v péči o pacienty s rozsáhlými bércovými vředy i v péči a rehabilitaci poúrazových stavů seniorů. V našem zařízení naleznete přibližně 2/3 pacientů, kteří po zlepšení stavu naše zařízení úspěšně opouštějí a 1/3 pacientů je indikovaných k paliativní péči. Z toho důvodu hledáme lékaře, který v péči o dlouhodobě nemocné především geriatrické pacienty najde smysl své práce a bude se snažit udržet či pozdvihnout nastavenou kvalitu i velmi lidský a aktivní přístup k pacientům.

Při práci u nás budete potřebovat především osobní i profesní zralost, práce v našem prostředí může být někdy náročná. To co Vám však vždy pomůže jsou skvělé mezilidské vztahy v našem zařízení, nejen mezi lékařským, ale i mezi středním zdravotnickým personálem a pomocným nezdravotnickým personálem. Na rozvoji a péči o stabilitu našeho týmu si dlouhodobě zakládáme a hledáme kolegu či kolegyni, který mezi nás zapadne.

Naše zařízení disponuje 105 lůžky na 3 odděleních, na který je zajišťována péče čtyřmi lékaři včetně primáře. Odborná konzilia jsou zajištěna externími lékaři z mnoha specializací. (psychiatrie, rehabilitace, urologie, ortopedie, interní medicína, … ) Doplnění či rozšíření konzliářů je v kompetenci primáře a podporováno vedením zařízení.

Služby mimo pracovní dobu jsou pokryty stabilním týmem externích lékařů.

Odborná způsobilost:

 • specializovaná způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické lékařství, urologický, neurologický, ortopedický nebo pediatrický;
 • lékařská praxe delší než 8 let a diplom celoživotního vzdělávání, nebo licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

Co dále budete potřebovat:

 • osobní zralost a psychickou odolnost
 • chuť být aktivným členem týmu našeho zařízení
 • chuť k multioborové léčbě a péči o geriatrické pacienty
 • empatii a chuť rozvíjet se v oblasti paliativní medicíny

Co umíme nabídnout:

 • spolupráci se skvělou vrchní sestrou a jejím sehraným a stabilním týmem
 • spolupráci s fyzioterapeuty a rehabilitačními sestrami
 • smysluplnou a zodpovědnou práci v moderním zařízení
 • dlouhodobou perspektivu v naší společnosti
 • velmi dobré finanční ohodnocení a benefity
 • v případě zájmu možnost vykrýt i služby mimo pracovní dobu, není však nezbytné
 • možnost služebního bytu či služebního vozidla k dojíždění do práce

Pro více informací kontaktujte prosím:

Mgr. Lukáš Zadražil

partner

flow-r executive search

tel.: +420 770 135 061

email: lukas.z@flow-r.cz