10 zásadních schopností recruitera pro rok 2015

3 min.

Rok 2015 slibuje výzvu pro většinu společností, které chtějí přijmout nové talenty na klíčové role. Řešením je co nejsilnější náborový tým. Jaké schopnosti by měl mít skvělý recruiter?

Problém: rychlý vzrůst nových pracovních nabídek pravděpodobně rozptýlí dostupné schopné lidi.

Jediný způsob, kterým budou společnosti schopny tento nedostatek napravit, je přetáhnout talent od konkurence. Ačkoli tento způsob existoval vždy, letošní rok se v této perspektivě už nyní jeví jako jeden z nejtěžších.

Řešení: potřebujete sestavit co nejsilnější náborový tým složený především ze zkušených recruiterů, kteří s lehkostí sobě vlastní uloví tzv. pasivními kandidáty (tj. ty, kteří nehledají práci aktivně).

V následujících řádcích vám přiblížím 10 kompetencí recruitera, které v letošním roce vidím jako zcela klíčové:

  • Chce vynikat. Je odolný, vytrvalý, nebere zbrklé ne jako odpověď.
  • Je expert na konkrétní odvětví nebo byznys. Prostě někdo, koho stojí za to znát. Důvěryhodný poradce.
  • Má významný vliv na důležitá náborová rozhodnutí hiring manažerů a jejich týmů. Nekomunikuje jen s HR, ale napříč celou firmou. Každý jím doporučený kandidát jde k pohovoru. Minimalizuje počet interview ve firmě potřebných k najmutí talentu.
  • Opravdu rozumí skutečným potřebám pracovní pozice nejen po stránce technické, ale i z pohledu výsledků. Není pouhý key words checker.
  • Umí kandidátovi nachystat takové selling pointy, které mu pomohou pochopit brand firmy, kulturu i jeho budoucí roli v týmu.
  • Využívá unikátní zdroje a moderní technologie od sociálních médií a brand marketingu až po data mining v nestrukturovaných datech.
  • Stále se chce zlepšovat. Piluje mailovou marketingovou strategii, umění networkingu a nalézá další možnosti, jak najít a zaujmout pasivní kandidáty.
  • Je skvělý koordinátor, facilitátor a plánovač. Vždycky si udržuje zdravý nadhled. A neztrácí čas prezentováním nevhodných kandidátů.
  • Umí se ptát s výjimečným vhledem a zaujetím pro téma. Zaměřuje se na výkon, osobnost, kvalifikaci i motivaci kandidátů. A jeho posouzení kandidátů se s odstupem ukazuje jako přesné a správné.
  • Je prostě skvělý recruiter, neomylný vyjednavač a výjimečný dotahovač v komunikaci s pasivními kandidáty i náročnými klienty.

A proč tohle píšu? Mám tu čest být ve flow-r se spoustou skvělých recruiterů, u kterých tyhle vlastnosti pozoruju.

A jak to máte vy? Přidali byste ještě něco důležitého pro recruitery v roce 2015?