Co je a není executive search?

5 min.

Pro ujasnění termínů, často v recruitmentu a HR používaných, jsme se zeptali na jejich vysvětlení zakladatele úspěšné headhunterské společnosti flow-r executive search Ing. Pavla Plachého. 

1. **Co je to executive search a jaký je jeho hlavní cíl?**
   Executive search je specializovaný proces náboru zaměřený na identifikaci a přilákání vysoce kvalifikovaných kandidátů na vrcholové pozice ve firmách, jako jsou CEO, CFO, COO a další vedoucí manažerské role. Hlavním cílem je najít nejlepší možné lídry, kteří mohou zásadně ovlivnit směr a úspěch organizace.

2. **Jaký je rozdíl mezi executive search a běžným náborem zaměstnanců?**
   Zatímco běžný nábor zaměstnanců se zaměřuje na obsazení široké škály pozic na různých úrovních, executive search je specificky zaměřený na obsazení nejvyšších manažerských a strategických pozic. Executive search často vyžaduje důkladnější proces vyhledávání a hodnocení kandidátů.

3. **Můžete vysvětlit, co znamená strategický recruitment?**
   Strategický recruitment se zaměřuje obsazení klíčových pozic ve společnosti, které sice nejsou na TOP manažerské úrovni, ale jejich role je pro fungování firmy klíčová. Typicky je to třeba šéf R&D, head of IT security, ale často i unikátní specialista. Práce na takovém projektu je potom podobná práci na obsazení exekutivní pozice.

4. **Co je transakční recruitment a kdy se obvykle používá?**
   Transakční recruitment je proces náboru zaměřený na rychlé obsazení konkrétních pracovních pozic, často s důrazem na rychlost. Tento přístup se používá, když organizace potřebuje rychle obsadit větší množství pozic, například při expanzi nebo sezónních potřebách.

5. **Jaký je hlavní rozdíl mezi transakčním recruitmentem a executive search?**
   Hlavním rozdílem je hloubka a zaměření procesu. Transakční recruitment se zaměřuje na rychlé a obsazení pozic s menším důrazem na detailní hodnocení kandidátů.  Jde často o pozice, které jsou snadno obsaditelné ze snadno dostupných zdrojů, stačí zainzerovat, podívat se na LinkedIN, probrat CV a máte hotovo. Executive search klade důraz na oslovení obtížně dostupných kandidátů na náročné projekty, stejně tak na hlubokou analýzu a hodnocení kandidátů. Executive search je tedy hledání těch nejlepších pro vrcholové pozice.

6. **Kdo obvykle využívá služby executive search a proč?**
   Služby executive search využívají převážně velké korporace, středně velké firmy a organizace, které potřebují obsadit klíčové vedoucí pozice. Tito klienti hledají lídry s unikátními schopnostmi a zkušenostmi, kteří mohou přinést strategický přínos a zlepšit výkon organizace.

7. **Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody executive search oproti jiným typům náboru?**
   Výhodou dobře provedeného executive search je především aktivní oslovení celého trhu kandiátů, nejen aktivních, ale i těch možná spokojených.  Nedílnou součástí je i důkladný proces hodnocení. Executive search je zaměřené především na vrcholové  a strategické projekty. Nevýhody mohou zahrnovat krátkodobě vyšší náklady na takovou službu a větší zapojení zákazníka do výběru a hodnocení kandidátů.

8.  **Jaký typ kandidátů se hledá prostřednictvím executive search a jak se liší od těch hledaných při transakčním nebo strategickém recruitmentu?**
    Kandidáti hledaní prostřednictvím executive search jsou obvykle vysoce zkušení profesionálové s významnými úspěchy ve vedoucích rolích. Na rozdíl od transakčního recruitmentu, kde se hledají kandidáti na rychlé obsazení různých pozic, nebo strategického recruitmentu, kde se recruiter zaměřuje na klíčové či strategické pozice ve firmě. 

Pavel Plachý je zakladatelem flow-r executive search. Svoji kariéru začínal v oblasti business intelligence, pracoval pro české i nadnárodní společnosti v ČR, na Slovensku i ve Velké Británii. Má za sebou i mezinárodní TOP manažerské role, kdy řídil týmy ve třech zemích s celkem více než 700 pracovníky. 

V roce 2008 založil vlastní společnost zaměřenou na vyhledání strategických kandidátů a od té doby se spolu s kolegy věnuje executive search. Nachází tak svým zákazníkům TOP manažery a strategické odborníky.  více...