1+1 je více než 2

7 min.
Nevím, jak jste na tom vy, ale s příchodem do nového kolektivu mám potřebu zorientovat se v prostředí. To se mi nejlépe daří prostřednictvím dialogů, jejich podněcováním. Prostředí svobodné a zodpovědné firmy je pro mě fascinující v tom, že jakékoli povídání je autentické, otevřené, přímé.

Myslím, že některé myšlenky stojí za to šířit dál, a tak jsem se s kolegy dohodla, že když přijdeme na zajímavé téma, mohlo by být užitečné rozhovor zveřejnit. Níže se tedy můžete začíst do části rozhovoru s Pavlem Plachým, spoluzakladatelem flow-r, nejen o společnosti, ale i o flow jako takovém.

flow-r je zajímavý název. Znamená spíš květinu, nebo spíš flow?

flow-r vznikl jako inspirace různých vlivů. Flow neboli plynutí, ponoření se do něčeho, to tam z toho čiší jasně, a patří k tomu přípona "r" jako recruitment. Zároveň asociuje květinu ve smyslu radosti ze života a spolupráce, hravosti. Hodně to symbolizují i barvy našeho loga, rádi si hrajeme s barvami, vizitkami, designem a nápady.

Logo, které jsi zmínil, má tři jakoby okvětní lístky. Mají ty lístky nebo trojka nějaký význam?

Těch významů je víc. Máme tři pilíře, které řešíme. V prvním z nich se odráží naše hodnoty, čili s kým chceme spolupracovat, jak chceme práci dělat, jestli jsme naladění na stejnou vlnu. Druhý pilíř jsou synergie, tedy že chceme fungovat tak, aby součet 1 + 1 bylo víc než 2. Třetí pilíř znamená profesionalitu. Chceme být vnímaní jako ti, kteří za každých okolností dělají práci dobře, tak jak nejlépe umí a jak nejlépe je to na trhu možné. Zároveň jako ti, kteří umí nastavovat budoucí trendy a směrovat recruitment v České republice, potažmo ve střední Evropě.

Druhý význam trojice okvětních lístků můžeš najít v symbolice stability, tři nohy jsou nejstabilnější řešení. A nebo v tom hledej tři partnery - spolumajitele a spolutvůrce celého konceptu flow-r tj. Pavel, Michal a Pavel.

Mluvil jsi o tom, že 1 + 1 není 2, co si pod tím mám představit prakticky?

flow-r není připravený pro juniorní konzultanty, kteří v řemesle začínají. Cestu, jak vychovat nové kolegy, teprve hledáme. Utváříme prostředí pro zkušené recruitery, huntery nebo jakkoli jinak je nazveme. To prostředí podporuje spolupráci - každý z kolegů, který se k nám přidal, volil mezi podnikáním sám na sebe, pod svým jménem Franty Vomáčky z obýváku, čehož je většina z nás schopna a mohla by se tímto způsobem velmi dobře živit.

Všichni, kteří k nám doposud vstoupili, si uvědomují, že to tak nechtějí. Ne každý partner totiž ustojí poslouchat denně o úspěších a úskalích tohohle řemesla. A ač pes to většinou vydrží o chlup déle, přece jen podporu kolegy, který se zažívá stejné radosti i strasti, žije stejným životem a stejnými tématy, vnímáme zcela jinak. Tady je potom ta synergie jasná. Pokud dva lidi chtějí spolu-pracovat, nemůže to být 1 + 1 = 2, ale vždycky to vychází víc.

Kde máš flow ty?

Já ho vidím v mnoha věcech. Jednou z mých rolí ve flow-ru je něco, čemu kolegové říkají katalyzátor, čili vyvolávání akcí a reakcí a toho, aby se věci děly. To si užívám a ačkoli to u nás není snadné, o to víc mě to baví. Je to hledání nové cesty, jak mezi sebou spolupracovat. Takže flow jako podněcování změn, aktivity, nějakého nového vývoje.

Stejně tak ho vidím v diskuzi s kolegy. Všichni jsou profíci na slovo vzatí, a když se s každým z nich bavím a vnímám, jakým způsobem koukají na svět a na řemeslo, nacházím v tom úžasné flow, které mě pohlcuje. Že tím umíme žít a baví nás to. A mám pocit, že flow zažívám každodenně v okamžiku, když odemknu dveře kanceláře, ať už v Praze, nebo v Brně.

Pustíš i nějaké flow mimo flow-r?

Golf, víno, kamarádi a přátelé.

Máš svou vizi, kam bys chtěl, aby šel flow-r dál?

Mám. Když jsme skoro před dvěma lety flow-r vymýšleli, měl jsem nějakou představu a mám pocit, že dnes za tu dobu, co fungujeme, jsme na 80% toho, kde můžeme být. Už jsme hodně blízko vizi, která tehdy byla, a s tím, jak objevujeme, co všechno lze a co nás ještě může čekat, postupně se vynořuje hranice, kam dál můžeme jít.

Může to být o lepší spolupráci uvnitř firmy, o tom, jak líp se naučit spolupracovat. Může to být o větším vlivu na trhu, kde už dnes jsme vnímáni jako zajímavý subjekt na trhu, který nese inovaci a know-how. Tady to ještě můžeme prohlubovat. A může to být o regionu. Dovedu si představit, že za rok jsme ve Vídni, Bratislavě nebo Budapešti. 

Pro koho flow-r není?

Začnu z druhé strany. Je pro lidi, kteří si jsou schopní uvědomit potřebu vlastní angažovanosti a přijetí odpovědnosti sami za sebe. To, že musím něco investovat, abych něco získal: energii, know-how, čas. Není pro lidi, kteří tohle ještě nepochopili a vnímají vztah firma vs. kolega jako nerovný, kteří se cítí dobře spíš v roli slabšího, zaměstnance, než skutečného partnera, kolegy firmy.

Co bys chtěl, aby bylo ve flow-ru na konci roku 2015 nového, jiného?

Určitě hlubší spolupráce, porozumění a poznání se navzájem mezi kolegy. Další prohlubování vzájemné důvěry a tím pádem i spolupráce. Dokážu si představit i dva, tři nové kolegy, novou kancelář v ČR nebo v zahraničí. Mít za sebou pár zajímavých konferencí a pocit, že jsme za ten rok byli vidět těmi, kteří jsou pro nás zajímavé publikum.

Mluvil jsi o důvěře a spolupráci. Může to znít, že tam teď ta důvěra a spolupráce nejsou. Jak by to mělo být jinak?

Koncept spolupráce v rámci společnosti 2.0 je celý nový, přišli jsme každý z jiného prostředí a rychle rosteme. Dnes nás v celé firmě napočítáš v podstatě dvacet. Ti lidé se zatím začali poznávat, přišli z jiných firem a sdílí svoje zkušenosti, know-how. Všichni přišli s podobným odhodláním spolupracovat a hledat společnou řeč a společnou cestu. Proto otázka nezní, jestli tam spolupráce a důvěra dnes jsou nebo ne (ano jsou), ale vědomě se o to intenzivněji učíme hledat, kudy ještě může vést ta správná cesta.