Burnout syndrom v HR?

6 min.

Proč je svět HR ohrožen syndromem vyhoření?

LinkedIn nedávno zveřejnil analýzu fluktuace a světe div se, na prvních příčkách nejsou obchodníci ani front deskoví pracovníci, ale HR.

Čím to je?

LinkedIN v průzkumu vyvozuje, že důvodem je především vysoký tlak a nároky na pracovníky, ústící až k vyhoření a odchodu do jiných profesí. Jak je tomu v ČR a co je hlavním faktorem? Na tuto otázku jsme se zaměřili v našem nedávném průzkumu mezi cca 50 HR manažery v rámci střední Evropy.

I z našich zjištění je patrné, že přetížení HR pracovníků je realitou. Za posledních pár let, kromě vlastní agendy, byli v úzkém vztahu k řešení COVID situace v podnicích, nedílnou součástí změn systému práce a řízení v souvislosti s rozsáhlým home office trendem, aktivně propustili nadbytečné pracovníky a naopak rychle nabírají nové, když přišlo oživení,... zkrátka agendy více než dost. 

V rámci našeho dotazování si přetížení HR pracovníků v posledních 2-3 letech uvědomuje více než 80% dotazovaných. Nejčastěji jej dávají do souvislosti s rozšířenou agendou, malou vazbou mezi úkoly a pravomocemi a větším tlakem na výsledky při stále nižších rozpočtech. 

Co však s tím?

Krátká a snadná odpověď by byla víc peněz, víc lidí, víc nástrojů a kompetencí,... Především první dva však obratem narazí na zamračené pohledy finančních ředitelů. Z našeho průzkumu však vyplývají často snadnější cesty prevence přetížení a nadměrné fluktuace HR pracovníků. 

pěstovat osobní vztahy

HR je a nadále bude srdcem a duší firmy. Dobří HR rozvíjejí osobní vazby a vztahy napříč firmou, pěstují je a hýčkají. Je totiž normální, že se dějí nepříjemné nebo náročné okamžiky, že FŘ škrtá rozpočet, výroba loudí nové lidi, bezpečák tlačí na školení,... v dnešní turbulentní době to už asi jinak nebude.

Jinak se však náročné situace zvládají s kolegy, se kterými máme dobré osobní vztahy. Když s výrobákem nejprve proberete pubertálního syna, možná si realitu trhu juniorů na pracovním trhu uvědomí z jiného úhlu. Pokud vedoucí účtárny nezapomenete přinést spolu s pozdnímy výkazy i dobrý dort z kantýny, nebudou hromy a blesky tak husté,... a totéž i v rámci týmu. Čím více budete sdílet emoce a pěstovat pozitivní zkušenosti s kolegy, tím lépe se Vám do práce bude chodit.

digitalizovat a digitalizovat

Technologické možnosti jsou dnes daleko před jejich využitím v HR. Nemluvíme o AI, stačí obyčejné digitalizované dokumenty, samoobslužné HR kiosky napříč fabrikou,  fungující HR systém, elektronické školení ve všem co jde,... Zde často platí za málo peněz hodně muziky.  Jen se odhodlat.

velká data v HR

Hodně to souvisí s předchozím bodem. Až Vám jednou opravdu bude fungovat HR systém, bude snadné vyvozovat nad daty závěry. Má nemocnost souvislost s typem výroby nebo s manažerem? Mají investované peníze do vzdělávání opravdový vliv na produktivitu týmu? Je fluktuace napříč firmou ovlivněna specifickými faktory či osobami? jakou vazbu mají náborové kampaně a jejich cena na skutečný úspěch náboru? Najednou s méně lidmi v týmu budete schopni poskytovat vedení společnosti relevantní doporučení pro taktická i strategická rozhodnutí.

osobní odpovědnost a měřitelné ukazatele

Velká část HR agendy je “nikdy nekončící robota”. Jistě je to pravda, ale spoustu věcí lze měřit a vyhodnocovat.

  • Je náročnější nabrat jednoho marketingového specialistu nebo 10 skladníků?
  • Proč je pro každý nábor dedikovaný stejný čas?
  • Jaký má nový HR projekt dopad do efektivity výroby?
  • V čem se projeví po dokončení nebo po 2 letech? Můžeme to nějak kvantifikovat?
  • Jak školení soft skills probudí z letargie pracovníky na přepážkách, bude to mít dopad v nové smlouvy a zákazníky?

V moderních firmách experimentují s mnoha cestami, jak dopady HR agendy měřit, kvantifikovat a vyhodnocovat,... samozřejmě, že občas se to nepovede, ale každý úspěch pomáhá “na čísla orientovaným” kolegům pochopit Vaše záměry a aktivity.

vzdát se některé agendy

Zní to jako nesmysl, ale pod HR je často mzdová účtárna, která odborně lépe patří pod finance, HR často řeší BOZP agendu, která má přitom jednoznačný dopad do provozu a výroby, HR jsou také často “holkou pro všechno”, která je pověřena neobvyklými soft úkoly, od dne otevřených dveří, přes testování na COVID až po shánění dárku pro zasloužilého pracovníka k výročí. Často je užitečné takovou agendu odmítnout, ponechat ji v rukou přímých nadřízených, kde jí bude lépe. 

snížit administrativu

Tabulku, kterou jste dělali pro předchozího ředitele možná nový už nechce, nebo ani nečte, směrnici, kterou pracně revidujete už dávno řeší legislativa, školení (firemních) řidičů už dávno není povinné,... zvažujte co je opravdu nezbytné, a co je na čase odložit. 

No co myslíte, existuje cesta z přetíženého HR ven? Nebo je to nesmysl a na nový přepracovaný svět je potřeba si zvyknout?

Lucka