Chcete do týmu introverta, nebo extraverta?

4 min.

Jedna z mých oblíbených škatulek, s kterou se při náboru setkávám, je dělení lidí na introverty a extraverty. Dříve platilo, že dobré je být extravert, hlavně, když chcete být manažer, nebo to vůbec někam dotáhnout a myslíte to se svou kariérou vážně. Ale ani introverti nemuseli skákat z mostu. Mohli se uplatnit v IT. 

Až v poslední době jsem zaregistrovala protichůdnou vlnu, která naopak na pomyslný piedestal stavěla introverty. 

Pojďme se na ty škatulky podívat blíže. Toto praví o charakteristikách těchto protichůdných rysů lidské povahy wikipedie.

  • Extraverti (také extroverti) jsou osoby, které čerpají energii a inspiraci především z okolního světa. Jsou hovorní (rádi mluví i jen tak pro radost), zbožňují a často vyhledávají společnost (nutno podotknout, že společnost taktéž zbožňuje je samotné), nebo když se kolem nich něco aktuálního děje. Mají tendenci nejdřív jednat, pak myslet (nebo obojí současně), jednají rychle (někdy neuváženě) a jsou vstřícnější ke změnám. Naopak je stresuje a vyčerpává klid a nedostatek vnějších podnětů. Méně majetní extroverti více utrácejí.
  • Introverti jsou naopak ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa pocitů, myšlenek a prožitků. Bývají méně hovorní než extraverti (většinou tehdy, když chtějí říct něco, co je pro ně relevantní, nemají rádi tzv. společenskou konverzaci) a jsou více přemýšliví. Mají rádi duševní klid a soukromí. Bývají uvážliví, jednají až poté, co si své jednání předem promysleli a obhlédli situaci. Pobyt ve (větší) společnosti nebo přemíra vnějších podnětů je obvykle stresuje a vyčerpává.

Největší neštěstí, které podle mě psychologii potkalo, bylo to, že se zpopularizovala. Myšlenka rozdělení populace na dva typy lidí je samozřejmě strašně lákavá. Člověk je buď A nebo B a pokud je A, má tyto vlastnosti, pokud je B, tak má tyto. Stačí zařadit do škatulky a máme rozhodnuto o celém balíčku vlastností. 

Proč to takhle nefunguje?

  • Dimenze extraverze - introverze je škála. Není buď a nebo, 1 a 0, proud prochází nebo neprochází. To znamená, že všichni lidé jsou současně introvertem i extravertem, jen každým v různé míře. 
  • To, zda je člověk více extravertem nebo více introvertem znamená, z jakého zdroje převážně čerpá energii. Opět, není to buď a nebo. Každý čerpáme energii z různých zdrojů - uvnitř i vně sebe.
  • Existují teorie, které tvrdí, že se náš temperament v průběhu života mění. 

Ve svém důsledky je tedy pro bezprostřední praxi náboru a managementu úplně jedno, zda je člověk introvert, nebo extravert. Je obojí. Snažme se identifikovat co jsou silné nebo slabé vlastnosti, schopnosti, dovednosti nebo kompetence lidí, porozumět jejich motivacím a aspiracím. Bude to mnohem užitečnější, než nálepka introverta nebo extraverta.