Nejsou a nebudou? Jsou, jen je najít!

2 min.
Pláčete, že kandidáti nejsou? S námi se podíváte, že jsou a dokonce jak na ně. Kapacita je plně naplněna. Děkujeme všem přihlášeným za zájem a těšíme se na Vás!

Vážení (nejen) obchodní přátelé,

rádi bychom navázali na úspěšnou sérii worshopů a setkání s našimi  HR partnery.  Máme radost, že zpětná vazba zahrnovala pozitivní náladu, dobití energie a inspiraci pro další práci. Tento závazek bychom rádi přijali a nabídli opět inspirující prostředí a zajímavá témata. 

Na základě Vašich podnětů jsme za nosné téma vybrali téma:

NEJSOU A NEBUDOU? JSOU, JEN JE NAJÍT

(sourcing v praxi)

Následující program jsme sestavili na základě častých dotazů a podnětů z vašich řad. 

Naším cílem je nabídnout propojení s kolegy z jiných firem, objevit nové myšlenky či inspiraci pro další práci. Nečekejte tedy strohou přednášku, ale spíše naše postřehy a techniky, které rádi vyměníme za vaše zkušenosti.

Program setkání:

12:30 – 13:00 – lehký oběd + káva na začátek spojená se vzájemným neformálním seznámením

13:00 – 15:00  - Karolína Šimonová - jako odborný garant setkání představí svůj pohled a nabídne prostor k diskusi

  • sourcing BEZ booleanů
  • back to basics
  • zboření mýtů o kvantitě
  • práce se zdroji
  • neobjevujeme Ameriku

15:00 – 16:00  - shrnutí a témata na příště

Kde: IMPACT HUB Smíchov 

Kdy: čtvrtek 1. 12. 2016, nezapomeňte že obědváme již od 12:30 hodin.

Rádi bychom zachovali neformální a příjemnou atmosféru těchto setkání, proto i nadále kapacitu limitujeme max 20 účastníky.

Těšíme se na setkání s Vámi

Pavel

a tým flow-r