5 Signálů, že je třeba vyměnit manažera

5 min.

5 Signálů, že je třeba vyměnit manažera

Během své praxe jsem pracovala s velkým množství klientů, kteří zvažovali výměnu manažera. Tato situace je opravdu ošemetná. Proto jsem se rozhodla nabídnout několik zásad, které shrnují moji dosavadní praxi nejen jako konzultanta, ale i moje vlastní manažerské zkušenosti. 

Od svých klientů jsem často slyšela: “Až když jsem toho člověka vyměnil, uvědomil jsem si, že to vůbec nebylo tak náročné, jak jsem se obával. Tento krok jsem měl udělat již o 3 měsíce dříve. Ušetřilo by mi to hodně energie i prostředků.” Ano, 3 měsíce jsou nejčastější odpověď, kterou mi klienti dávají, když se jich ptám, jak dlouho jim trvalo rozhodnutí udělat. 

Vím, že se pouštím na tenký led. A uvědomuji si, že žádné doporučení nefunguje samo o sobě, vytržené z kontextu a hlavně mimo konkrétní situaci, v které se nacházíte. Nicméně jsou to první příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a nepřehlížet je. Často jsou totiž indikátorem hlubšího problému.

Zároveň chci zdůraznit, že pokud má manažer problém, jeho výměna není jediným řešením. Vždy doporučuji rozklíčovat pravou podstatu problému a tomu se věnovat. Jaké jsou tedy hlavní signály, kterým byste měli věnovat pozornost?

myšlenka výměny manažera Vám přijde na mysl

Už jen to, že vás tato myšlenka napadne, je často signálem, že vše neběží tak, jak má. I když jsme všichni velmi racionální, není dobré podceňovat intuici. Intuice totiž není “vnitřní spirituální síla ženy”, ale racionální úvahy, které zkrátka probíhají “na pozadí”, aniž bychom jim plně věnovali pozonost. Stejně tak, jako v autě nevnímáte, kdy sešlapujete brzdu a plyn a fungujete automaticky, uvažujete i o fungování vašeho týmu. Zkuste si tedy tento pocit uvědomit a zjistit, co přesně je jeho zdrojem.

vysoká fluktuace v týmu

Pokud má manažer zodpovědnost za vedení lidí, je fluktuace v týmu jedním z příznaků, že nedělá svoji práci dobře. Každopádně zde pozor: fluktuace je nejuniverzálnější příznak, že něco v "human relations" nefunguje dobře. Tím nemyslím jen fungování úseku lidských zdrojů. Za výkon personálních činností, moderně “people management” je zodpovědný především manažer. Jsou jeho lidé nespokojení a odchází? Nebo je naopak manažer neumí vybrat, zapracovat a výpovědi přichází z jeho strany? Tuto problematiku mohou pomoci rozklíčovat jak správně provedená exit intervia, také řízený rozhovor s daným manažerem. 

neplnění cílů

Překvapuje mě, jak často je tento příznak přehlížený. Přitom hlavním úkolem manažera, je právě to, aby doručil cíle, které převzal. Pokud se to nedaří, víte, co je důvodem? Jsou cíle, které máte nastaveny, skutečně SMART cíle? (specifické, měřitelné, akceptované, realistické a termínované) V řadě firem jsem se setkala s tím, že manažeři měli cíle špatně nastaveny, případně je neměli stanoveny vůbec. 

travič studní

Pokud máte ve firmě “traviče studní”, je třeba rázně zakročit. Na první pohled se zdá být vše v pořádku, ve skutečnosti je ale tento manažer vnitřně demotivovaný. Takový člověk je nebezpečný tím, že snižuje produktivitu lidé ve svém okolí. Sám může mít skvělé výsledky, ale negativní ovlivnění okolí je ve výsledku větší, než jeho přínos. 

stojí vás příliš mnoho

Efektivita je důležitá. Pro úspěch ve vaší roli musíte přemýšlet i o tom, jestli to, co do tohoto manažera musíte vložit, se vám na výstupu vrátí. Je jedno, zda jde o peníze, vzdělávání nebo vaši energii. Tato rovnice nesmí mít záporný výsledek. Zde ale doporučuji sledovat nejen krátkodobý, ale i dlouhodobý přínos a všechny aspekty, které může mít. 

Identifikovali jste některé tyto příznaky u manažerů ve svém týmu? Ráda s Vámi situaci rozeberu a pomohu vám situaci efektivně řešit. Zavolejte mi nebo napište

Těším se na zajímavou diskusi s Vámi

Zuzana Paulová
executive search partner