Přetížení HR pracovníků ve světle nečekaných událostí

4 min.

HR oddělení hrají klíčovou roli v adaptabilitě a odolnosti organizací vůči nečekaným událostem a změnám. V posledních letech se svět potýkal s řadou významných výzev, jako je pandemie COVID-19, válka na Ukrajině nebo narušení globálních dodavatelských řetězců. Tyto události otestovaly limity flexibilitě a odolnosti firem a zejména jejich HR týmů, které se ocitly v epicentru řešení krizových situací.

Situace vedoucí k přetížení

Pandemie COVID-19: HR oddělení musela reagovat na nečekané výzvy, jako je přechod na práci z domova, zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, a přizpůsobení se neustálým změnám ve veřejných zdravotních nařízeních.

Válka na Ukrajině: Konflikt zasáhl firmy nejen na Ukrajině, ale po celém světě, zejména ty, které mají zaměstnance nebo dodavatele v postižených oblastech. HR týmy musely řešit otázky evakuace, psychologické podpory a přizpůsobení pracovních sil.

Narušení globálních dodavatelských řetězců: Tato situace vyžadovala rychlou reakci na změny v operacích, restrukturalizaci týmů a přizpůsobení se novým logistickým výzvám.

Předcházení přetížení a riziku vyhoření

Flexibilní pracovní politiky: Implementace flexibilních pracovních politik, jako je práce z domova nebo flexibilní pracovní hodiny, může pomoci zaměstnancům lépe zvládat stres a zvýšit jejich celkovou spokojenost.

Podpora kvalitních a osobních vztahů na pracovišti: Budování silných týmových a mezilidských vztahů může vytvořit podpůrné prostředí, které zaměstnancům pomáhá čelit výzvám. To zahrnuje pravidelná setkání týmu, teambuildingové aktivity a otevřenou komunikaci.

Zdokonalení krizového managementu a plánování: Vytváření a pravidelné aktualizace krizových plánů pomáhá připravit organizace na rychlou a efektivní reakci na nečekané události.

Investice do vzdělávání a rozvoje dovedností HR týmu: Školení v oblastech krizového managementu, psychologické první pomoci a adaptabilního leadershipu může posílit schopnost HR týmu efektivně řešit náročné situace.

Zaměření na duševní zdraví a wellbeing: Implementace programů pro duševní zdraví a wellbeing, jako jsou workshopy na téma stresu a resilience, poskytování přístupu k psychologickým službám nebo vytváření prostoru pro relaxaci a odpočinek, je klíčové pro prevenci vyhoření.

Závěr

Výzvy posledních let ukázaly, jak je důležité, aby HR oddělení byla připravena čelit nečekaným situacím a zvládat je s odolností a flexibilitou. Podpora kvalitních a osobních vztahů na pracovišti, spolu s dalšími uvedenými opatřeními, představuje základní kameny pro budování odolných organizací schopných čelit budoucím výzvám. Efektivní strategie HR nejenže pomáhají předcházet přetížení a vyhoření, ale také zvyšují spokojenost, produktivitu a celkovou odolnost zaměstnanců i organizace.

Pavel Plachý je zakladatelem flow-r executive search. Svoji kariéru začínal v oblasti business intelligence, pracoval pro české i nadnárodní společnosti v ČR, na Slovensku i ve Velké Británii. Má za sebou i mezinárodní TOP manažerské role, kdy řídil týmy ve třech zemích s celkem více než 700 pracovníky. 

V roce 2008 založil vlastní společnost zaměřenou na vyhledání strategických kandidátů a od té doby se spolu s kolegy věnuje executive search. Nachází tak svým zákazníkům TOP manažery a strategické odborníky.  více...