10 výhod práce pro výjimečného šéfa

7 min.

Dobří šéfové mají silné organizační schopnosti. Dobří šéfové mají silné rozhodovací schopnosti. Dobří šéfové dotahují důležité věci.

Výjimeční šéfové mají všechno výše popsané – a ještě mnohem víc. Jasně, záleží jim na jejich společnosti i zákaznících, obchodnících a zásobovačích. Ale co je nejdůležitější, nadstandardně pečují o lidi, se kterými pracují, a právě to je činí výjimečnými. U svých zaměstnanců podporují:

autonomii a nezávislost

Velká organizace musí mít pro své fungování nastavené optimalizační procesy a postupy. Nicméně je to naopak osobní přístup a nezávislost, které jsou základními kameny zapálení pro firmu a spokojenosti zaměstnance. Lidem totiž záleží na něčem, co je „jejich“, na čem se podílí a mohou to ovlivnit.

Navíc svoboda je matkou inovace: dokonce i na silně procesově orientovaných pozicích najdete prostor pro různý přístup k práci. Kdykoli je to možné, poskytněte svým zaměstnancům volnost a nezávislost pracovat tak, jak to vyhovuje jim. Když to totiž uděláte, téměř vždy najdou způsob, jak to udělat lépe, než se vám kdy snilo.

vyjasněná očekávání

Jakkoli by každá práce měla dovolit určitou dávku volnosti, je také třeba myslet na to, jak řešit každodenní situace. Kritizovat dnes zaměstnance za poskytnutí slevy zákazníkovi, ačkoli včera to bylo normou, skutečně znesnadňuje jeho práci. Je jen málo věcí více stresujících, než nejistota v tom, co se od vás očekává.

Když výjimečný šéf změní pravidla hry, ze všeho nejdřív tyto změny komunikuje ve společnosti. A pokud to z nějakého důvodu zrovna není možné, udělá si čas později, aby vysvětlil své rozhodnutí, a co od zaměstnanců očekává do budoucna.

smysluplné cíle

Téměř všichni jsou soutěživí – ti nejlepší zaměstnanci obzvlášť, dokonce i sami se sebou. Smysluplný cíl dokáže dodat význam dokonce i stereotypním úkolům.

Navíc, cíle znamenají oživení, bez nich je práce jen prací. A jen práci nemá nikdo rád.

skutečnou cílevědomost

Každý se rád cítí jako součást něčeho většího, máme rádi spolupráci a pocit angažovanosti, který součet jednotlivců přetvoří na skutečný tým. Nejlepší úkoly zahrnují skutečný vliv na zákazníky. Komunikujte zaměstnancům, čeho chcete dosáhnout v byznysu, u zákazníků a klidně u veřejnosti. A pokud můžete, nechte je vytvořit nějaký vlastní cíl. Pocit smyslu jde ruku v ruce s vědomím, o co jde a hlavně proč to děláme.

příležitost přispět svou troškou do mlýna

Motivovaní zaměstnanci mají nápady – vezměte jim příležitost přednést své návrhy nebo jejich myšlenky přehlížejte, aniž byste je zvážili, a jejich motivace výrazně klesne.

Právě proto výjimeční šéfové ulehčují zaměstnancům předkládání návrhů. Pokládají správné otázky a zaměstnanci se při předkládání svých návrhů cítí bezpečně. Pokud myšlenka není proveditelná, vždy si dobrý nadřízený najde čas k vysvětlení. Správní leadeři vědí, že ten, kdo vymýšlí nová řešení, se skutečně zajímá o budoucnost jejich společnosti. Proto dávají takovým zaměstnancům najevo, že jsou si jejich nápadů vědomi a cení si jich.

opravdový pocit sounáležitosti

Každý zaměstnanec pracuje pro peníze (jinak bychom mu říkali dobrovolník), ale někteří chtějí za svou prací vidět něco víc: chtějí pracovat s lidmi, které respektují a obdivují – a s lidmi, kteří respektují a obdivují je.

Proto přívětivé slovo, pár vět prohozených o rodině a neformální konverzace za účelem zjištění, zda dotyčný uvítá nějakou pomoc, je mnohem důležitější než hromadné porady a formální hodnocení.

Skutečný pocit sounáležitosti je osobní. Tímto způsobem dávají skvělí šéfové najevo, že zaměstnance registrují a cení si ho jako člověka, nikoli jen jako pracovní síly

důvěryhodnou důslednost

Většina lidí je spokojená s nadřízeným, který je přísný, spoustu toho vyžaduje a dává okamžitou (ne vždy pozitivní) zpětnou vazbu. Pokud jedná se všemi férově. (Ti nejlepší šéfové jednají se zaměstnanci sice odlišně, ale vždy férově. V tom vidím velký rozdíl.)

Klíč k férovému a konzistentnímu jednání je v komunikaci. Jestliže zaměstnanec rozumí, proč nadřízený učinil nějaké rozhodnutí, nenapadne ho přemýšlet nad neférovým jednáním nebo zvýhodňováním.

důvěrnou kritiku

Žádný podřízený není dokonalý. Každý potřebuje konstruktivní zpětnou vazbu. Každý zaměstnanec si takovou zpětnou vazbu zaslouží. A dobrý šéf takovou zpětnou vazbu poskytuje. Ti nejlepší to dělají v soukromí.

veřejnou chválu

Každý zaměstnanec – dokonce i ten nejslabší článek týmu – někdy udělá něco dobře. Každý si zaslouží chválu a ocenění. Je jednoduché identifikovat ty nejlepší zaměstnance – v podstatě pořád totiž dělají úžasné věci. (Co když stálá pozornost je právě tím důvodem, proč jsou nejlepšími zaměstnanci? Minimálně stojí za to se nad tím zamyslet.) Možná dá vážně práci všimnout si zaměstnance, který „jen“ splňuje normu. Ale třeba bude stačit pár slov uznání – zejména veřejného – k pošťouchnutí průměrného zaměstnance, aby se stal nadprůměrným.

vidinu smysluplné buducnosti

Každá práce by měla mít potenciál spět k větším věcem. Výjimečný šéf má čas na rozvoj zaměstnance směrem k práci, kterou chce jednoho dne vykonávat. I kdyby to měla být práce pro jinou společnost.

Jak můžete vědět, kam zaměstnanci směřují? Zeptejte se. Vaši podřízení se budou o společnost starat do roztrhání těla, pokud vy myslíte nejprve na jejich blaho. Nejlépe to dokážete, když dáte najevo, že vás zajímá nejen budoucnost vaší společnosti, ale také budoucnost vašich zaměstnanců.

A nakonec otázka pro vás: Jakou výjimečnou věc udělal neobyčejný šéf pro vás?

Inspirováno textem Jeff Haden