executive search by flow-r

4 min.

executive search by flow-r

flow-r - executive search je společnost zaměřená na aktivní vyhledání kandidátů, kde aktivity zaměstnavatele i ostatních dodavatelů selhaly nebo kde je konkrétní pozici třeba obsazovat s nejvyšší diskrétností.

pro koho pracujeme:

V naprosté většině případů pracujeme s kvalifikovanými, erudovanými zákazníky, v oblasti engineeringu, R&D, výroby, financí, obchodu a marketingu či bankovnictví a obsazujeme pro ně manažerské i úzce specializované projekty.

kde hledáme:

Principem executive search je oslovit všechny relevantní kandidáty, tedy nejen ty, kteří aktivně o změně uvažují, ale i takové, kteří aktivně nové uplatnění nehledají a o své chuti přijmout novou výzvu netuší. Naše práce je proto aktivní recruitment z více než 2/3 v offline světě, kde vyhledáváme a oslovujeme kandidáty, kteří v on-line prostředí nezanechávají stopu. Naprostá většina našich projektů proto končí nástupem kandidáta, který byl identifikován a osloven aniž by o změně působení uvažoval.

jak pracujeme:

Pracujeme formou přímého oslovení (direct search, executive search), k identifikaci kandidátů využíváme především offline market mapping, on-line nástroje a samozřejmě dlouholeté zkušenosti a kontakty.

Každý z nás recruiterů, ve flow-r zpravidla pracuje současně na maximálně 2-3 projektech, kterým věnuje maximum energie a péče.

Obsazení jedné pozice trvá obvykle 6-8 týdnů, proto si vybíráme projekty, na kterých umíme společně se zákazníkem nastavit efektivní spolupráci a které nás budou těšit.

Naše odpovědnost je, aby v průběhu celého procesu nedošlo ani u jedné ze stran k překvapení či nedorozumění. V průběhu celého procesu dáváme proto důraz na osobní kontakt se všemi zúčastněnými.

 • osobně s budoucím nadřízeným (hiring manažerem) přebíráme konkrétní projekt a definujeme cílového kandidáta
 • osobně se setkáváme s vyhledanými kandidáty, často v neformálním prostředí, u oběda, kávy
 • osobně se účastníme prvního setkání hiring manažera s naším doporučeným kandidátem
 • aktivně s oběma stranami komunikujeme v průběhu celého výběrového řízení
 • účastníme se onboardingu a oběma stranám zprostředkováváme zpětnou vazbu

naše odměna:

 • naše obvyklá odměna je 30 % ročního příjmu kandidáta, pokud je to užitečné, odměnu za executive search umíme i zafixovat na konkrétní částce nebo určit horní a dolní hranici
 • před zahájením naší práce vystavujeme fakturu na první třetinu předpokládané odměny (jedná se o pokrytí vstupních nákladů na aktivní market search a servis dle SLA’s)
 • jakmile Vám představíme nejméně dva kandidáty, o kterých prohlásíte, že jsou vhodní a splňují Vaše zadání, fakturujeme druhou třetinu odměny
 • po nástupu kandidáta fakturujeme třetí třetinu.

co potřebujeme k úspěšné spolupráci od Vás?

 • na konkrétní projekt potřebujeme exkluzivitu po 6-8 týdnů  
 • zdravý rozum skutečného partnera, upřímnost a otevřenost
 • přímou komunikaci flow-r konzultanta s hiring manažerem z Vaší firmy
 • možnost recruitera být přítomen u prvního setkání hiring manažera s kandidátem
 • a spoustu dalšího, to si však nastavíme společně dle konkrétního projektu.

Pokud máte zájem o obsazení náročné či diskrétní pozice, spojte se s námi a prodiskutujte vaše požadavky a očekávání.