NEučte hladovějícího rybařit

4 min.
Dej hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život. Tohle rčení jistě znáte a můžete nad ním dokonce souhlasně pokyvovat hlavou. Je mi líto - je to pěkný nesmysl. Zkuste hladovějícího krmit znalostmi a uvidíte, jak vás požene.
Dej hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Tohle rčení jistě znáte a můžete nad ním dokonce souhlasně pokyvovat hlavou.

Je mi líto - je to pěkný nesmysl. Zkuste hladovějícího krmit znalostmi a uvidíte, jak vás požene.

Kamarádka byla dlouhodobě v mizerném partnerském vztahu, pracovala ve firmě, které šla ke dnu a přestávala jí platit. Kvalifikace a hledání nové práce průšvih, psychické i finanční rezervy na dně, k tomu ještě splátky úvěru za expřítele a okolí neschopné účinně pomoct. Byla na dně.  

Ze své zkušenosti znám snad podobný pocit z doby před mnoha lety, když jsem začínal podnikat. Na účtě nula, zaměstnanci chtěli výplatu, zákazníci neplatili, zakázky se teprve rozbíhaly, stát třepal měšcem finančního úřadu. A další měsíc znovu a znovu...

Děláte chybu, vidíte-li někoho zápasit se životem a přispěcháte nabídnout moudro či dobře míněnou radu typu "řeknu ti, co bych ve tvé situaci udělal já". Lidé často ignorují logický první krok - nejdřív ho musíte zasytit rybou a teprve potom učit rybařit.

Jen někteří opravdu rozumí úzkosti, zmatku a nejistotě, ve kterých se lidé zaplavení ochromující potřebou potácejí. Nedokážou myslet jasně. Mohou mít nervy nadranc. Je zasažena jejich sebejistota. Mají oči, uši, mozek i srdce uzavřené před světem a novými možnostmi. Nabízet tady pomoc v dlouhodobém horizontu je pro všechny zúčastněné ztráta času.

Mnohem větší smysl dává pomoct jim znovu získat zmíněnou jistotu, pocit bezpečí, rovnováhy, klidu. Jakmile se jejich uši, oči, srdce a mysl opět otevřou, pak je teprve můžete zkusit učit novým dovednostem.

Jak poznat, zda dotyčný potřebuje rybu nebo už je schopný naučit se rybařit?

věnujte mu pozornost

Dívá se na svět otevřenýma, vnímavýma očima, nebo prokukuje skrz malé škvírky, které naznačují, jak moc je vystrašený? Pouhou odpověď, že je vše v pořádku, neberte příliš vážně. Jedna ze základních strategií k přežití je přesvědčovat sám sebe, že vše je ok. Soustřeďte se na to, jak se dotyčný chová a co NEříká.

dívejte se jeho očima

Čím úspěšnější (šťastnější, spokojenější) v danou chvíli jste vy, tím těžší je skutečně se vžít (a prožít), jaké je to být neúspěšný (nešťastný, nespokojený). Pohlédněte na svět jeho očima a teprve potom jednejte.

pomáhejte nezištně

Ne vždy může i dobře míněná pomoc být užitečná a osvobozující. Pokud dotyčný potřebuje mimo jiné peníze, půjčka mu dost často nepomůže, jen přesune riziko někam jinam. Pokud to jen trochu jde, dotyčnému raději darujte, co potřebuje, bez nároku na vrácení. A pokud na vrácení trvá, využijte myšlenku z filmu Pošli to dál a instruujte dotyčného, že až bude u něj vše oki, ať na oplátku podobným způsobem pomůže někde jinde či někomu jinému.

Hodně štěstí, ať se v podobné situaci sami neoctnete, a pokud ano, ať máte jako já kolem sebe lidi, kteří vám nejprve darují rybu, a pak teprve vás zkusí naučit rybařit.

P.S. Kamarádka je po půl roce z průšvihu venku, vztahy urovnány, má novou práci, úvěr po ex rozložený do delšího času, má co jíst, kde bydlet a naději na lepší zítřky."