outplacement by flow-r.

4 min.
Outplacement je nástroj, jak zajistit relevantní péči a systematickou podporu pro liniového manažera i pro nadbytečného pracovníka, aby zůstal zachován partnerský vztah i po ukončení spolupráce.
V ČR je outplacement rozšířenou službou pro úspěšné firmy, které musí neobvykle snižovat stavy pracovníků. Nejčastěji je užívána u top manažerských, nebo specializovaných či nedostatkových  odborných pozic. Cílem je zajistit respektu hodné ukončení pracovního vztahu pro obě strany s kvalitním dlouhodobým vztahem pro firmu, nadřízeného i nadbytečného pracovníka.

přínosy pro zaměstnavatele:

 • aktivní a kvalifikované služby posílí PR firemní značky dovnitř firmy ve smyslu "pečujeme o vás"
 • aktivní podpora kandidáta znamená PR firemní značky ven z firmy ve smyslu "i když mě nepotřebovali, postarali se o mě"
 • dlouhodobý pozitivní vztah s bývalými pracovníky - i když už u vás nepracují, možná se vrátí, nebo v lepších čase doporučí někoho jiného
 • prevence možných pracovně-právních sporů v budoucnu

výhody pro liniového manažera:

 • není na těžké kroky při propouštění sám
 • má odbornou podporu a pomoc externího konzultanta
 • získá know-how i příklad, jak postupovat
 • část práce může delegovat na externího konzultanta
 • má možnost více se soustředit na motivaci a rozvoj ostatních členů týmu

výhody pro nadbytečného pracovníka:

 • nepřibarvená zpětná vazba z trhu
 • relevantní doporučení vhodných firem pro jeho další uplatnění
 • podpora při doplnění CV, Linkedin profilu
 • představení a případný nácvik obvyklých i neobvyklých situací v přijímacím řízení
 • aktivní podpora zkušeného a zralého konzultanta s executive search praxí po dobu celého procesu

proč outplacement by flow-r:

 • zkušení a osobnostně vyzrálí konzultantni, kteří umí být partnerem top profesionálům
 • nezbytná manažerská předchozí zkušenost našich konzultantů 
 • díky executive search zkušenostem máme nadstandardní přehled o trhu 
 • denně se setkáváme s kandidáty a firmami a umíme je propojit
 • osobní přístup vhodný pro TOP manažery i nedostatkové specialisty

outplacement program by flow-r:

 • úvodní konzultace se zadavatelem na téma vašich potřeb a našich možností
 • setkání s liniovým manažerem a společné nastavení konkrétního postupu pro konkrétní pracovníky
 • aktivní komunikace s nadbytečným pracovníkem i s jeho liniovým manažerem o vzniklé situaci a podpora obou stran
 • individuální setkání s nadbytečným pracovníkem a karierní servis pro jeho další uplatnění
 • osobní, telefonická a online podpora cca 3-6 měsíců pro nadbytečného pracovníka
 • debreefing po skončení outplacement programu se všemi zúčastněnými - pracovník, linový manažer, firma-zadavatel

Máte zájem pro své pracovníky takový program využít? Poptejte úvodní konzultaci, rád s vámi probereme možnosti a ušijeme řešení pro vaši konkrétní situaci.