vize kultivace prostředí náboru nemusí být jen slova

5 min.
Součástí naší vize je dlouhodobá kultivace prostředí náboru a vrácení přidané hodnoty a kvality externímu recruitmentu.

V pátek 30.5. 2014  se uskutečnil již druhý workshop brněnské kanceláře flow-r tentokrát zaměřený na naplňování naší dlouhodobé vize o vrácení přidané hodnoty externího náboru, která se za poslední dobu podle nás vytrácí a přinášení standardů, které mohou pomoci kultivovat tuto službu napříč regionem.

My jako externí náboráři se neustále zamýšlíme nad tím, jakou podobu by měla mít služba, kterou nabízíme, aby nám i našim obchodním partnerům dávala smysl. Při honbě za kandidáty bychom neměli zapomínat na to nejdůležitější – vztah klienta a dodavatele, vyjasnění si vzájemných očekávání – navržení možného řešení a dodržování všech nároků na kvalitu a zpětné vyhodnocování dodavatele i spolupráce s klientem.

Aby tato vize nezůstala prázdnou frází je potřeba vyzkoušet dosud nevyzkoušené a položit otázky, které nás pálí, přímo těm, kterých se nejvíce týkají – zástupců nejvýznamnějších zaměstnavatelů v rámci jihomoravského regionu.

Tentokrát jsme zvolili ranní termín od 9:00 a vzhledem k tomu jak příjemně nás překvapila účast, to byla šťastná volba. Krátce po deváté hodině tedy dorazili poslední hosté, čímž byla kapacita maximálně naplněna.

Roli garanta tohoto workshopu přijala Daniela Velíšková, HR Manager Konica Minolta, která je známá svým zaujetím pro inovace nejen v oblasti náboru ale celé oblasti lidských zdrojů. Daniela nám svoji přípravou na otázky pomohla rozvířit zajímavou diskuzi a otevřít tak prostor pro sdílení zkušeností z interního prostředí firem a jejich pohledu na fungování externího náboru.

Její přínos k tématu byl bezprecedentní a potvrdil nám, že najít partnera na druhé straně, pro kterého je téma stejně zajímavé jako pro nás je pro rozdmýchání diskuze klíčové. Chtěli bychom touto cestou pokračovat i v budoucích workshopech a získávat řečníky, garanty a moderátory i mimo flow-r.

Od velmi obecných, ale důležitých témat jako je důvěra mezi klientem a dodavatelem (existuje možnost informační rovnosti mezi klientem a dodavatelem?) přes definice chápání přidané hodnoty v osobě kvalitního náborového partnera (aktivní networker, zkušený poradce a vyjednavač) až po konkrétnější návrhy upravující smlouvy (otevřené smlouvy na “dobré slovo“ nebo SLAs a smluvně zakotvené procesy?) či odvážný návrh na úpravu samotného business modelu většiny personálních agentur (myšlenka paušální platby za dlouhodobé služby).

Otázek se objevilo více než odpovědí a vyvolat diskuzi bylo také naším hlavním cílem. Kdo z pozvaných hostů čekal jasné odpovědi a rychlé tipy pro úspěšný nábor odcházel možná zklamán Kdo však klade rovnítko mezi dlouhodobé budování partnerského vztahu a efektivitu náboru pochopil, že tímto setkáním můžeme odstartovat vytvoření otevřeného diskuzního fóra, kde by se mohli pravidelně potkávat zástupci firem a diskutovat se svými náborovými partnery (flow-r i personální agentury).

Tématem těchto fór může být obecné sdílení best practices v náboru, informace o situaci na trhu až po navrhování a schvalování nových standardů ovlivňujících úroveň celé služby napříč regionem.  

Témat na příští workshop se nám v hlavě honí spoustu a o nejzajímavějších budou hosté hlasovat, abychom si byli jisti, že je vybrané téma oboustranně atraktivní. V následujících dnech budeme rovněž přijímat zpětné vazby od účastníků a uvítáme jejich vlastní návrhy témat a nápady.

Všem zúčastněným moc děkujeme a těší nás, že na lokálním trhu působí tolik profesionálů, kteří berou otázku náboru vážně a mají chuť podílet se na zkvalitňování této služby.

Věříme také, že flow-r ve své snaze kultivovat externí nábor a obrušovat hrany na zbytečně konkurenčním trhu personálních agentur nezůstane pouze jediným „ostrůvkem pozitivní deviace“ :-)